9. KIỀM CHO NÔNG NGHIỆP SẠCH- HỮU CƠKIỀM SAPHIA-QUÀ TẶNG CHO NÔNG NGHIỆP SẠCH- HỮU CƠ

THỰC DƯỠNG THÂN THIỆN MUỐN  LAN TOẢ CÁC SẢN PHẨM KIỀM SAPHIA CHO NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ SẠCH VÀ CHĂN NUÔI SẠCH

Kiềm Saphia là công ty nghiên cứu và sản xuất thuốc/thực phẩm chức năng và các hợp chất thiên nhiên đi từ Kiềm Sinh Học Hoạt Hóa 100% Thảo Dược.

BAO GIA SAN PHAM KIEM SAPHIA 1

 

1/ KIỀM BÓN CÂY

KIEM BON CAY KIEM NANG LUONG PLASMA

 

2/ KIỀM EZ CHO CÁ

 
KIEM EZ CHO CA
 

2/ KIỀM THUỶ SAN – TS -VIRUSTO

KIEM THUY SAN TS VIRUSTO

NU CUOI VIET 1

bảng giá

bảng giá

NÔNG NGHIỆP SẠCH